Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Over Stadsarchief Zoetermeer

Het Stadsarchief voert een aantal wettelijke taken uit op basis van de Archiefwet. De voornaamste taken zijn: het bewaren, beheren en beschikbaar stellen van archief(bescheiden) aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen (cultuur-historische taak). Hierbij richt het Stadsarchief zich zoveel mogelijk ook op het digitaal beschikbaarstellen van archieven en beeldmateriaal. Naast deze cultuur-historische taak houdt de gemeentearchivaris toezicht op het kwaliteit van de informatiehuishouding van de gemeente.

Het Stadsarchief werkt waar mogelijk samen met historisch-culturele partnerinstellingen, vrijwilligers, en andere overheden. Deelname aan het jaarlijkse festival 'Historisch Zoetermeer' is hiervan een voorbeeld.

Educatie maakt ook onderdeel uit van het takenpakket. Met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) zijn de afgelopen jaren diverse lesbrieven ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Samen met het Stadsmuseum verzorgt het Stadsarchief lessen voor basisschoolscholieren over Zoetermeer in de Tweede Wereldoorlog.