Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer060
NaamWillem Olivier, 1943-2003
Periode1943-2003
AantekeningenDe nummer 1, 3 t/m 8 en 10 t/m 17 zijn digitaal beschikbaar. Klik in de 'hele toegang' op de beschrijving van een bestanddeel om de scans te raadplegen.

 •  Context
  •  Geschiedenis van het archiefvormend orgaan
   • Willem Olivier was in de tweede wereldoorlog betrokken bij de illegale pers en hulp aan onderduikers en in 1945 stafofficier van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Het rapport over de overval in mei 1945 sluit aan bij de papieren van Piet van Driel en Joop Kentgens, die al eerder aan het Gemeenteachief Zoetermeer zijn overgedragen. De bladen uit het brievenboek zijn waarschijnlijk gebruikt als bewijsmateriaal aangaande de houding van de burgemeesters tijdens de bezetting.

    Ter toelichting op het dossier Bleiswijk-Zevenhuizen kan het volgende dienen: de Zoetermeerse oud-verzetslieden konden zich niet verenigen met de lezing door A. Veerman van o.a. de overval op het jachthuis aan de Rotte in april 1945. Bovendien werd Veerman met enkele destijds ondergedoken Engelse piloten bij Prins Bernhard ontvangen. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van het Voormalig Verzet Zoetermeer en later, toen in Zevenhuizen een monument aan de Rotte opgericht zou worden, tot een controverse tussen Wim Olivier en andere leden van het Voormalig Verzet.

    Het Voormalig Verzet Zoetermeer is opgericht op 1-9-1987 als sectie van de Nationale Federatieve Raad (NFR) van het voormalig verzet Nederland. Al op 4-2-1976 richtten Zoetermeerse oud-verzetslieden de Stiching John McCormick op met sociaal-medische doeleinden. De verkoop van “De dag dat het manna viel” diende als inkomstenbron. In 1990 was het boek uitverkocht, stond er een oorlogstentoonstelling op stapel en is besloten tot statutenwijziging om de stichting tevens dienstbaar te maken aan dat doel.

  •  Geschiedenis van het archief
   • De papieren zijn in 2003 geschonken aan het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Zolang de in dossier 2 (Rapporten van de zuiveringscommissie gemeentepersoneel over de houding van het Zoetermeerse gemeentepersoneel gedurende de bezetting) genoemde personen nog in leven zijn, kan dit dossier alleen na uitdrukkelijke toestemming van de gemeentearchivaris worden ingezien.

 •  Beschrijvingsbeheer
  •  Verantwoording
   • Het archief is geïnventariseerd door Ronald Grootveld.

 •  Hele toegang (193 Willem Olivier (archivalia uit de Tweede Wereldoorlog) 1943 - 2003)