Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer041
NaamFamilie Duinisveld, 1650 - 1990
Periode1650-1990

 •  Geschiedenis van de archiefvormer
  • De stukken zijn vooral afkomstig van Andreas Nicolaas Duinisveld (1907-1988), zoon van Joannes A. Duinisveld (1879-1953) en Adriana E.M. Kaptein. Hij doorliep de HBS in Den Haag en volgde in 1925-1926 de Scola Carolina, een tweejarige bijscholing in Grieks en Latijn door de Jezuïeten in het Aloysiuscollege. Vervolgens ging hij naar het seminarie in Warmond en werd in 1933 tot priester gewijd. Vervolgens was hij werkzaam in onder meer Uitgeest, het St.Hypolitusgesticht/ziekenhuis te Delft, Huize St. Liduina te Schiedam, na W.O. II als leraar bij de RK Avondtechnische School Don Bosco Amsterdam en in de jaren ’50 ook bij de Aloysiusstichting Amsterdam, waarna hij rector werd van Huize De Voorzienigheid, Scheveningseweg 37 in Den Haag.

   Al die jaren deed hij onderzoek naar de geschiedenis van katholieke parochies en andere instanties en personen en publiceerde daarover in de Haarlemsche Bijdragen en in vele kranten. De collectie laat dat duidelijk zien. Zijn liefde voor de geschiedenis leidde er ook toe dat hij familiepapieren verzamelde, zoals eigendomsbewijzen, bidprentjes en foto’s.

   Daarnaast had hij vanaf ca. 1933 het beheer over de Vicarie St. Hubrecht of Hubertus die in de middeleeuwen gesticht was op een altaar in de Nieuwe Kerk van Delft. In de 20ste eeuw hoorden er onder meer nog enige landerijen in Berkel en Voorburg onder en werd van de opbrengsten bijvoorbeeld de huur van het familiegraf achter de Nicolaaskerk te Zoetermeer betaald.

   Rector A.N. Duinisveld stierf in 1988 en werd in het familiegraf begraven achter de Zoetermeerse Nicolaaskerk. Zijn neef André Duinisveld bewaarde vervolgens diens papieren en heeft deze deels in twee partijen overgedragen aan het HGOS.

 •  Geschiedenis van het archief
  • Rond 2000 zijn documenten van de familie Duinisveld (soms: Duijnisveld) door het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) in bewaring gegeven aan het Gemeentarchief Zoetermeer en geregistreerd onder archiefnummer 41 (inv.nr. 1-3). De in 2006 door André Duinisveld te Den Haag aan het HGOS overgedragen stukken zijn in 2016 beschreven en als aanvulling aan dat archief toegevoegd. De nummers 37 t/m 44 zijn in 2020 door het HGOS in bewaring gegeven bij het Stadsarchief.

 •  Verantwoording
  • De 29 Glasnegatieven (inv.nr 4-6) zijn gescand waarna is getracht de afgebeelde personen te identificeren. Ze dateren uit de jaren (19)20 en betreffen vooral afbeeldingen van moeder Sjaan Duinisveld-Kaptein (1881-1958) en haar jongste drie kinderen. Een enkele keer zijn vader Jan Duinisveld (1879-1953) en de andere kinderen afgebeeld, de beide grootvaders, een broer van Sjaan en van de gezusters Duijvestein uit de Meerpolder. Deze foto’s zijn te vinden op de Beeldbank Zoetermeer, de originele glasnegatieven zijn opgeborgen in de fotocollectie van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer die bij het Gemeentearchief Zoetermeer worden bewaard.

   De papieren documenten zijn in 2016 geïnventariseerd door Ton Vermeulen en toegevoegd aan archief 41 Collectie Duinisveld, dat wordt bewaard in het Gemeentearchief Zoetermeer. In 2018 en 2020 is plaatsingslijst bijgewerkt door Ronald Grootveld.

 •  Verwant materiaal
  • In de bibliotheek/collectie van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) bevinden zich voor 1990 verworven manuscripten over de (katholieke) geschiedenis van Zoetermeer en Pijnacker en overdrukken en krantenknipsels over de historie van Nootdorp, Stompwijk en Zoetermeer, alle geschreven door A.N. Duinisveld.

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Het archief is openbaar behoudens beperkingen.

 •  Hele toegang (192 Familie Duinisveld 1650 - 1990)