Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer026
NaamFragmentarchieven; Eigendomsbewijzen, 1607 - 1958
Periode1607-1958

 •  Context
  •  Geschiedenis van het archief
   • De hier beschreven "Eigendomsbewijzen" bestaan uit archiefstukken, veelal afkomstig van particulieren, die zijn ontvangen of opgemaakt in verband met het beheer van onroerende goederen.

    De verplichting van een eigenaar om bij verkoop zijn eigendomsbewijs aan de nieuwe eigenaar te overhandigen, heeft geleid tot het ontstaan van verzamelingen archivalia, die betrekking hebben op een of enkele onroerende goederen gedurende een langere periode.

    De papieren zijn op volgorde van aanwinst genummerd en vervolgens topografisch geordend.

    De ordening is als volgt:

    - Algemeen

    - Land en huizen in polders

    - Huizen en land aan straten

    - Buiten Zoetermeer-Zegwaart

     

    Om de oorspronkelijke samenhang van de stukken te kunnen reconstrueren, volgt hier de herkomst van de papieren:

    1-16.        J. Moll

    17-21.      Haags Gemeentearchief

    22-64.      HGOS

    65.           Los aangetroffen in archiefbewaarplaats

    66-70.      F.H.J. Tavenraat

    71-72.      HGOS

    73.           A. van Straalen, Zoetermeer

    74.           HGOS (99/10)

    75-77.      Retroacta bij gemeentelijke eigendomsbewijzen

    78-92       HGOS

    85            Stadsarchief Delft

    De documenten afkomstig van het HGOS, zijn eigendom van het HGOS.

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Het archief is volledig openbaar.

 •  Beschrijvingsbeheer
  •  Verantwoording
   • De inventaris in 2001 opgesteld door Ronald Grootveld. Latere aanvullingen zijn in 2003 en 2015 beschreven door Ton Vermeulen. De nummers 86 t/m 92 zijn in 2020 in bewaring gegeven bij het Stadsarchief Zoetermeer en beschreven door Ronald Grootveld.

 •  Hele toegang (208 Fragmentarchieven; Collectie eigendomsbewijzen 1607-1958)