Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Archief

Detail Archief

Nummer035
NaamHeren I., A.N. en F. Molenaar als rentmeester van de goederen van de familie Osy de Zegwaart, 1879 - 1980
Periode1879-1980

 •  Context
  •  Geschiedenis van het archief en het archiefvormend orgaan
   • De familie Osy bezat sinds 1750 de ambachtsheerlijke rechten van Zegwaart en financierde in de 18e eeuw de droogmaking van de Palensteinse polder. Daardoor verwierven ze veel grond in Zegwaart, die werd beheerd door een rentmeester. Ten behoeve van de uitbreiding van Zoetermeer werd de grond verkocht. De laatste rentmeester schonk de papieren aan het Gemeentearchief Zoetermeer.

    In het archiefje is informatie te vinden over de rechten en inkomsten van de familie en over de pachters die land van hen gebruikten.

    Literatuur: B. Koopmans e.a., Het Huis te Palenstein in Zegwaart, 1993; waarin een artikel over de familie in de 18e en 19e eeuw is opgenomen.

  •  Geschiedenis van het archief
   • Het archief is in 1996 door prof. mr. F. Molenaar geschonken aan het Gemeentearchief.

 •  Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
  •  Voorwaarden voor raadpleging
   • Het archief is volledig openbaar.

 •  Beschrijvingsbeheer
  •  Verantwoording
   • Het archief is in 2001 beschreven door Ronald Grootveld.

 •  Hele toegang (174 Heren I., A.N. en F. Molenaar als rentmeester van de goederen van de familie Osy de Zegwaart 1879-1980)