Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Nummer: 108-122
Titel: 'Boelhuisboeken', registers van openbare verkoop ten overstaan van schout en schepenen van huisraad, sloopmateriaal, andere roerende goederen, veldgewas en vee 15 delen en 1 band. N.B. De inventaris van 1811 vermeldt nog drie registers, die verloren zijn gegaan: 1 (1645-1652) 2 (1652-1656) 3 (1656-1658) De delen 1661-1665 en 1678-1681 ontbraken in 1811 al. De belastingrekeningen, waarin de verkopen ook staan geregistreerd, zijn bewaard gebleven vanaf 1614 (zie archief Plaatselijk Bestuur Zoetermeer nrs. 236-240 en 473-485). Voorin de delen staan telkens de voorwaarden van verkoop
Periode:1658-1811
Vorm:15 Delen; 1 Band
  •  Deelbeschrijvingen