Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Gebruik van beeldmateriaal

Deze beeldbank is een publicatie van het Stadsarchief Zoetermeer in samenwerking met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (hierna HGOS). Hierop zijn onder andere de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen, video's en de teksten ("content") zijn voorbehouden aan het Stadsarchief Zoetermeer en HGOS en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Gebruik van niet-downloadbaar beeldmateriaal uit de beeldbank is uitsluitend toegestaan met toestemming van de fotograaf. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Stadsarchief.

Downloadbaar beeldmateriaal wordt beschikbaar gesteld op basis van verschillende Creative Commons licenties. Bij iedere downloadbare afbeelding of video is in de beschrijving aangegeven welke licentie van toepassing is. Voor het gebruik van dit beeldmateriaal gelden de in deze licenties beschreven voorwaarden.

Bij gebruik van documenten uit de beeldbank moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de Zoetermeerse beeldbank de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.