Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Disclaimer

Het Stadsarchief Zoetermeer en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (hierna: HGOS) willen voorzien in de behoefte van burger en de overheid aan (historische) informatie over Zoetermeer. Deze beeldbank is daar een belangrijk medium voor. De beeldbank ontsluit de (bewegende) beeldcollectie die beide instellingen beheren en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek.

De informatie in de beeldbank wordt met zorg samengesteld. De beheerders maken slechts gebruik van beeldmateriaal dat is beschreven en gearchiveerd door de instellingen zelf. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/ of onjuistheden bevat. Het Stadsarchief Zoetermeer en het HGOS sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade is ontstaan als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Stadsarchief of het HGOS.

Het Stadsarchief Zoetermeer heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Meent u desondanks dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt dan kunt u dit onderbouwd aan ons laten weten op het volgende e-mailadres stadsarchief@zoetermeer.nl. Wij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen en bij een gegronde klacht vanzelfsprekend het materiaal van de website verwijderen.