Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Archievenoverzicht

Het Archievenoverzicht geeft een systematisch overzicht van alle archieven en verzamelingen die bij Stadarchief Zoetermeer aanwezig en voor het publiek in principe beschikbaar zijn. De archieven en verzamelingen zijn gerubriceerd naar onderwerp.

Rubrieken

1 Openbaar bestuur
Archieven van gemeenten, ambachtsbesturen, intergemeentelijke samenwerkingsorganen en andere overheden

2 Notariaat
Archieven van notarissen in Zegwaart en Zoetermeer

3 Personen en families
Persoons- en familiearchieven, eigendomsbewijzen

4 Bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen
Archieven van bedrijven, privaatrechtelijke organisaties en kerkgenootschappen

5 Collecties
Kranten, kaarten, beeld- en geluidsmateriaal