Print Hoog contrast Lees voor

Het Stadsarchief is voor bezoekers (op afspraak) geopend op:

Maandag van 9.00 - 16.00 uur

Dinsdag van 9.00 - 16.00 uur

Donderdag van 9.00 - 16.00 uur

Wilt u het Stadsarchief bezoeken? Maak dan eerst een afspraak. Meer informatie over het raadplegen van archiefstukken vindt u onder 'archief raadplegen'.

Rubriek 1 Openbaar bestuur


1.1 Plaatselijk bestuur
Archieven van de gemeenten Zoetermeer en Zegwaart en hun rechtsvoorgangers

1.2 Ambachtsbesturen
Archieven van de ambachtsbesturen van Zoetermeer en Zegwaart. De ambachtsarchieven zijn volledig digitaal beschikbaar.

1.3 Organen van intergemeentelijke samenwerking
Archieven van gemeenschappelijke regelingen en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

1.4 Andere overheidsorganen
Archieven van overheidsorganen, anders dan het plaatselijk bestuur van Zoetermeer en Zegwaart, ambachtsbesturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden