Welkom

Op deze website vindt u alle foto's en video's over de historie van Zoetermeer uit de collecties van het Stadsarchief en het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. De oudste foto's uit de collectie dateren uit het einde van de 19e eeuw, maar ook recente foto's kunt u in deze beeldbank terugvinden.

Wij hebben echter nog veel onbeschreven en niet gedigitaliseerd materiaal, wij voegen dan ook regelmatig foto's die openbaar zijn aan onze collectie toe. Ons streven is een zo volledig mogelijke weergave van de historie van Zoetermeer.

Mocht u aanvullingen hebben op de beschrijving dan is er ruimte voor een reactie. Heeft u foto's of video's om onze collectie aan te vullen, vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken op: stadsarchief@zoetermeer.nl.